Hem

KB

Handledning

 

Jönköping

info@kbhandledning.se

0708-17 36 93

 

Aktuellt hösten 2018 är bland annat...

 

.För att stretcha ramarna för vad handledning kan innehålla satsar en grupp på att skapa en gemensam värdegrund.

 

Två dagars uppfräschning i miljöterapi för Erik Larsen i Göteborg som en påminnare om vikten av organisationens och ledningens roller och funktioner för att en verksamhet ska kunna härbärgera svåra, dynamiska processer.

 

En inspirerande träff i Växjö med handledarnätverket Småland-Blekinge där vi bland annat fick lära oss mer om Life Staging och Tejping. Förmiddagen avslutades med lunch på vackra Teleborgs slott som ni ser på bilden ovan.

 

 

 

Målsättningen med handledning är att främja den eller de handleddas professionella utveckling. Individen ska få syn på sina egna resurser och förmågor och på vad som kan möjliggöra men också hindra vederbörande från att använda och utveckla sina förmågor i arbetet.

Att genomgå handledning med en arbetsgrupp möjliggör att både individerna och gruppen som sådan blir medvetna om styrkor och hinder för att kunna arbeta på sin primära arbetsuppgift.

 

 

 

 

Handledningen utgår från den handleddes frågeställningar, individens eller gruppens. I kontraktet gruppen och handledaren gör tillsammans kommer vi gemensamt fram till vilket fokus handledningen ska ha. Är det ärendehandledning som behövs?

Metodhandledning för att närma oss hur vi faktiskt arbetar? Ska det handla om gruppen och dess processer eller kommer vi överens om att vara öppna för att frågorna kan beröra det som är mest aktuellt?

 

Copyright @ All Rights Reserved