För vem?

 

Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.

Albert Einstein

 

 

Yrkesverksamma inom socialt arbete har ofta i uppgift att på något sätt hjälpa en eller flera andra människor.

 

Att finnas för andra anses ofta givande men också krävande. Man kan i sin yrkesroll drabbas av vanmakt, uppgivenhet eller frustration i relation till den eller de man förväntas hjälpa.

Ibland är det uppenbart vad det beror på, ibland reagerar vi på sätt vi inte känner igen hos oss själva.

 

Svårigheter kan också uppstå kolleger emellan eller inom organisationen.

 

Handledning syftar till att behålla kompetensen hos medarbetarna även när de utsätts för prövningar i arbetet. En sidoeffekt av professionsutvecklande handledning är ofta personlighetsutveckling.

 

 

 

Som handledare är jag inte expert på ditt arbete eller din yrkesroll. Kompetensen finns i arbetsgruppen och med gemensamt utforskande och nya perspektiv kan kompetensen tillvaratas och energin behållas.

 

Jag handleder och ansvarar för att vi håller oss till överenskomna ramar. Vi utforskar tillsammans det vi sagt att vi ska göra och stämmer av att vi jobbar med det vi ska genom utvärderingar.

Jag tar emot handledningsuppdrag inom socialt arbete,

så som:

 

•Socialtjänst

•Familjehemsverksamhet

•HVB-verksamhet

•Elevhälsoteam

•Liknande verksamheter

 

Värdegrund och etik

 

 

Alla människors lika värde.

 

Olikheter och mångfald är berikande styrkor när relationerna är ömsesidiga.

 

Som handledare har jag tystnadsplikt.

 

I syfte att kvalitetssäkra mitt arbete deltar jag i metahandledning.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved